Zarząd klubu LKS Promna.

Prezes– Krzysztof Wielgus 
Wiceprezes – Afis Szabanow
II Wiceprezes – Artur Czernek
Sekretarz – Dariusz Nadolski
Skarbnik – Jacek Nowicki

Członkowie zarządu:
Adam Nowicki
Dariusz Nowicki
Edward Żabski
Janusz Maliszewski

Komisja Rewizyjna:
Zenon Lis
Włodzimierz Wielgus
Ryszard Nadolski